Det sier rådmann Per Sturla Wærnes etter tirsdagens presentasjon av budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2026. Notodden kommune balanserer på en svært stram økonomisk line hvor rådmannen setter strek for at mer enn 60 millioner kan investeres årlig fordi kommunen har 1 372 millioner kroner i gjeld, altså nær 1,4 milliarder. Innenfor den årlige inntektsrammen på 1,4 milliarder finnes det muligheter. Han er sulten på spørsmål...

Alle skal få svar

- Jeg inviterer folk til å komme med spørsmål og alle skal få svar. Jeg føler meg helt sikker på at vi kan komme til å få spørsmål vi ikke har tenkt over. Får vi det, vil også vi utfordres til å tenke nytt og annerledes. Dette er en viktig del av lokaldemokratiet og jeg ønsker at engasjerte mennesker som ønsker å bygge Notodden engasjerer seg - ikke bare rundt lunsjbordet på jobben, på puben eller rundt middagsbordet. Ta tastaturet fatt og still oss spørsmål, oppfordrer Per Sturla Wærnes.

Slik gjør du det

Ønsker du å stille spørsmål til rådmannen sitt forslag til budsjett 2023 / handlings- og økonomiplan 2023-26?

Du kan stille spørsmål fram til mandag 21. november kl. 12.00

Spørsmål sendes på epost til: margit-johanne.fromyr@notodden.kommune.no fram til mandag 21. november kl. 12.00

Du finner rådmannens presentasjon av forslaget til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på kommunes hjemmeside eller se den her ved å klikke deg inn på lenken nedenfor.

Og han lover at alle skal få svar på spørsmålene. - Ja, dette er verdifullt for oss alle og gir alle en mulighet for både medvirkning og påvirkning, mener Wærnes, som ønsker at alle skal stå sammen om å bygge Notodden som et attraktivt bosted med gode jobbmuligheter og gode oppvekstvilkår - et godt liv i alle livets faser - det er målet.

Det er mulig å se hele presentasjonen med tittel: "Stolt av historien - sammen om fremtiden" ved å trykke på trekanten i bildet under:

På politikernes bord

- Alle spørsmål skal anonymiseres før de går til formannskapets og kommunestyrets behandlinger av årsbudsjettet og økonomiplanen. Det viktige er ikke hvem som stiller spørsmålet, men hva de stiller spørsmål om og hvordan administrasjonen svarer. Det er klart alle påvirkes av de kommunale budsjettene på en eller annen måte - det være seg enkeltmennesker, lag og foreninger innen frivilligheten og næringslivet. Spørsmål og svar skal sammenfattes i et eget dokument som kommer til å være en del av grunnlaget for budsjett 2023 og økonomiplanen 2023-2026, sier Wærnes, som tror på gode spørsmål.

- Jeg har nok invitert til dette tidligere, men poengterte dette sterkt i min presentasjon i det åpne formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag fordi jeg mener det er viktig og at jeg oppriktig ønsker spørsmål. Jeg mener nemlig at spørsmål til oss som kommune kan bidra positivt og at det knytter innbyggerne tettere til kommunen som en del av det gode fellesskapet, sier Wærnes.