– Det var veldig gledelig å få bekreftet at Tinnosbanen nå endelig har kommet inn på statsbudsjettet. Vi var jo klar over at noe foregikk i kulissene, men nå er det altså bekreftet. All ære til de stortingsrepresentantene som har stått på og ikke gitt opp kampen, sier Andreas Faye, som har vært Notodden Utviklings mann i arbeidet med å bringe forståelse for det ansvaret Norge som nasjon og Stortinget har tatt på seg ved å si ja takk til den industrielle verdensarven Rjukan-Notodden.

En god start

– De 40 millionene betyr at det er penger til en fullverdig opprusting av banen fra Notodden stasjon til Lisleherad stasjon. La det være sagt at det er mye dokumentasjon som er framskaffet og framlagt for å få til denne første bevilgningen, sier Faye, glad for at arbeidet kan blåses i gang fra perrongen på Notodden.

– Det er klart at myndighetene kan ikke stopper her. De må fortsette med nye etapper fram til Tinnoset stasjon. Ellers har det ingen mening. Jeg håper og tror at Tinnosbanen heretter vil få en årlig bevilgning slik at målet nås i en ikke for langt fram i tid, sier Faye.

Uante muligheter

– Denne starten åpner for uante muligheter rent turistmessig når hele banen er operativ. Da har vi en sammenhengende linje i Telemark i et nøtteskall, turisttog skal etableres neste år mellom Bergen og Trondheim og kan få Tinnosbanen som en avstikker? «Historiske togreiser» kan få Tinnoset/Rjukan som et mål, sier Faye – som har tro på at Norge kan styrke sin togturisme – en av de sterkt voksende formene for Turisme i Europa.

– Jeg ser ikke bort fra helårs turisttrafikk til Gaustablikk, Rauland-området med tog fra kontinentet. Bare fantasien er begrensende. Arbeidsplasser vil bli etablert som en konsekvens av en operativ Tinnosbane – både direkte og indirekte. Det er bare å glede seg! fastslår Faye – opptatt av framtida og hastigheten i det videre arbeidet med å redde og sikre kulturarven og navlestrengen i verdensarven Rjukan-Notodden.

– Dette gir energi

SVs stortingsrepresentant Grete Wold fra Vestfold og Telemark har jobbet mye med saken om Tinnosbanen og er lettet og glad for at regjeringen nå er på sporet av å ta ansvar for den viktige banen i verdensarven. Hun og SV fikk i revidert først gjennomslag for fem millioner til en start på vedlikeholdsarbeidet – og de fem millionene ligger fast – slik at den totale summen nå er på 45 millioner. Regjeringens «valglekkasje» har signalisert 40 millioner over to år.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen endelig kommer på banen med penger til Tinnosbanen. Dette er veldig gode nyheter som gir energi til å stå på videre i denne saken. Vi er ikke i mål ennå, men etter at SV fikk gjennomslag for penger i revidert, og regjeringen nå følger opp med mer penger, så har jeg trua på at dette skal vi klare å få til en fullstendig istandsetting av strekningen Notodden – Tinnoset.

– Dette viser at det nytter å holde trykket oppe, at det nytter å jobbe for de viktige sakene. SV skal fortsette å ta kampen for Tinnosbanen, det lover jeg, sier Grete Wold.