Gå til sidens hovedinnhold

12.mars 2020. Store deler av Norge "stenges ned" på grunn av korona-viruset. På LHL-sykehuset på Gardermoen blir pasientene som er på rehabilitering bedt om å dra hjem. Hjertesyke Håkon Bertelsen fra Son er en av dem. Men skal han virkelig dra hjem?

Hjemme vil han bo tett på kona Katarina, som er lærer i barneskolen, og sønnen, som jobber på Rema 1000. Begge utgjør en smitterisiko for Håkon. Derfor foreslår han en alternativ løsning for kardiologen: Han kan dra på hytta i Tuddal.

Fire uker senere er kommune-Norge i full beredskap inn i påsken. Diskusjonene går høylytt om det er greit for hytteturister å dra til hyttene, og dermed bli et ekstra ansvar for hytte-kommunene. Til slutt tar regjeringen affære og innfører hytteforbud.

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang. Budskapet til hytteturistene er klart:

"For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager."

Men inne på hytta i Tuddal tar Håkon et personlig valg: Han blir værende.

Håkons trygge havn

For abonnenter