Nå planlegges den første laiven på Guvihaug

-Når vi laiver så lever vi oss inn i en verden som ikke er virkelig. Vi går inn i skapet.