– I år skal vi få til Grønkjærrunden

Lars Halvor Simones ser fram til at Grønkjær blir ytterligere tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.