Ifølge Statistisk Sentralbyrå lever 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i dette landet. Barn av innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

I Notodden lever 18% i lavinntektsfamilier. Når nå renter, strømregningene og matvareprisene øker, vil dette tallet sannsynligvis bli høyere.

Barn som lever i lavinntektsfamilier, har økt fare for å oppleve at de ikke har de samme mulighetene som andre barn. Studier viser at helsen og skoleprestasjoner kan påvirkes negativt.

Enslige forsørgere er de som rammes hardest. Noe vi også har sett gjennom NRK programmet «Debatten». Flere mødre har stått frem og fortalt om hvordan de strever med å få økonomien til å gå rundt, og hvordan de er avhengige av å få tilgang på gratis mat. Inne i huset må de ha på yttertøy for å kunne ha lavere innetemperatur. Dette skjer i velferdsstaten Norge og på tross av at regjeringen har lovet at «Nå er det vanlige folks tur»

15.februar la regjeringen frem endringer i strømstøtteordningen for husholdninger. Den støtten vil utgjøre en økning på kr: 240 pr. år. pr. husstand ifølge Huseiernes Landsforbund. Er dette noen hjelp? Og regjeringen vil gi mer strømhjelp om sommeren. Bare det er jo en vits for da bruker man mye mindre strøm enn i vinterhalvåret.

Nei, jeg mener at regjeringen har glemt sine løfter «om at nå er det vanlige folks tur» Dette er for dårlig. Det er nødvendig med nye tiltak om vi fortsatt skal kunne kalle Norge en velferdsstat.

Partiet Sentrum arbeider for å forhindre utenforskap. I Notodden vil vi arbeide for å søke å redusere antall husholdninger med vedvarende lavinntekt. Vi vil kjempe for å holde verdier i egen bolig konsekvent utenfor beregning av sosialhjelp. Og vi vil at de som trenger det skal gis bistand til ferie og fritidsaktiviteter. Vi må også øke innsatsen for unge som hverken er i utdanning eller arbeid.


Grethe Trovi Duesund 1.kandidat for Partiet Sentrum