Gangbrua på Haugmoen: - Ingen ting er endret med tanke på byggestart i 2022

Regionreformen har ført til at en del ansatte i Statens vegvesen er omplassert til Vestfold og Telemark fylkeskommune, noe som også har påvirket planleggingen av ny gang- og sykkelbru over E134 i Heddal.