Hvor lenge skal vi vente på disse gang og sykkelveiene? Finnes det ikke noe forståelse for at disse strekningene representerer stor fare og risiko og bevege seg på, i verste fall kan det ende med døden! Til nå har det heldigvis gått bra, men en kan aldri være helt trygg, derfor haster det å komme i gang, slik at folk kan bevege seg tryggere på disse strekningene.

Som jeg har skrevet tidligere, så har vi fått en ny bydel som heter Hjuksebø, og der bor det en god del mennesker som bør kjenne seg inkludert i sin nye kommune. Og skal en få utvikle dette området i Tinnegrend og Hjuksebø, da er det viktig at det kommer en gang og sykkelvei som også knytter bydelene sammen på en slik måte også. Dette området kan ikke vente i ti år til, så nå må kommunen få fylkeskommunen til å reager fort, før skilsmissene blir fullbyrdet. Samtidig bør strekningen fra Yli til Strupa få minst et bredt fortau umiddelbart.

Dette er ikke for mye forlangt, når vi ser hvordan nedre del av fylket bygger og sikrer befolkningen med gang og sykkelveier. Da synes jeg det er på tide at vi i nordfylket i Telemark også blir prioritert med det samme! «GANG OG SYKKELVEIER»! Jeg håper Politikerne ser det selv at her behøves en solid sikring til, men jeg tør ikke TRO det før jeg ser det skjer! Da er det opp til fylkespolitikerne å bevise de nødvendige kronene så kan vi ikke annet en å håpe de ser hele fylkets behov og ikke bare Vestfold/Grenlands.

Henrik Bakke

Kommunestyrerepresentant, Sp