Folk på Skogen ble litt forundret da byggingen av en gang- og sykkelvei stoppet opp midt i Lisleheradveien. Men i løpet av noen uker var arbeidet i gang i gjen og nå er det trykk adkomst for gående og syklende nesten helt opp i Svelgfossjuvet.