Frykter korona vil ta livet av lokale arbeidsplasser

– Tross fallende ledighet, vi må regne med at lokale arbeidsplasser går tapt som en konsekvens av korona-krisen.