Frykter aktivitetsparken på Nesøya vil gå på bekostning av utvidelse av idrettshall

– Det har ingen hensikt å ha et idrettsråd på Notodden hvis våre prioriteringer ikke blir tatt hensyn til, mener leder Jonny Pettersen.