Første helg med nye skjenketider er gjennomført: – Vi balanserer på en stram line

Av

– De nye skjenketidene er en bekymring, og vi forbereder oss på at det kan komme en ny bølge, sier Tore Hagen. Men beredskapskoordinatoren kaller seg samtidig en betinget optimist for fremtiden.