Forlenger stenging av Tinnsjøvegen

Omprosjektering i forbindelse med arbeidet på Tinnsjøtunnelene fører til 10 dagers utvidet stengeperiode.