Det er påsatt feil etikett på baksiden på én dato MENY Krabbesalat; etiketten bak tilhører Rødbetesalat. Produktet mangler dermed informasjon om innhold av allergenene fisk, selleri og skalldyr. Kan medføre helsefare for allergikere.

Tilbakekallingen gjelder bokser merket med én enkelt dato. Produkt merket med siste forbruksdato 14.12.18

Forbrukere bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon. Produktet er allerede fjernet fra butikk, opplyser NorgesGruppen.