Folket har talt: Dette skal til for å få liv i sentrum

Alle enes om at noe må gjøres. Alle enes om at det er vanskelig, men alle er klare i sin sak: – Vi må jo ha troa!