Gå til sidens hovedinnhold

Folkemøte om favorittsted for ny tømmerterminal

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR har Sunde som favorittsted for ny tømmerterminal. Det samme har Jernbanedirektoratet. 25. august skal grunneiere, innbyggere og velforening møte Midt-Telemark kommune for å si sin mening.

TELEMARKSAVISA: Midt-Telemark kommune utarbeider nå ny arealdel av kommuneplanen for perioden 2021–2033. I denne prosessen har Jernbanedirektoratet spilt inn et ønske om å legge til rette for ny tømmerterminal ved Sunde, til erstatning for dagens terminaler på Lunde og Bø stasjoner. Bane Nor vurderer flere alternative lokaliseringer – blant annet i Gransherad via fredede Tinnosbanen – men har foreløpig konkluderte med at Sunde er det beste alternativet. Siden Jernbanedirektoratet støtter denne vurderingen har de oppfordret Midt-Telemark kommune om å legge til rette for etablering av tømmerterminal på Sunde i den nye arealdelen av kommuneplanen.

Doblet kapasitet

Nå inviterer Midt-Telemark kommune grunneiere og innbyggere på Sunde til et folkemøte for å gi informasjon – og for å hente inn innspill. Møtet avholdes på kommunehuset 25. august.

Utredningen som selskapet Tyrens AB har gjort for Bane NOR rundt temaet ny tømmerterminal i Telemark er på 119 sider og har egentlig ingen konklusjon. Til det er kostnadene for usikre og det vektlegges flere ikke-prissatte effekter. Det åpnes faktisk for å beholde terminalene i Bø og Lunde, selv om de i utgangspunktet er for små når det går på effektiv logistikk og dessuten belaster og båndlegger sentrumsområder.

Dagens tømmerterminaler håndterer mellom 70 000 og 80 000 kubikk med tømmer i året – en ny terminal må ta unna opp mot 150 000 kubikk i året.

(saken fortsetter under bildet)


Fortsette som før?

I rapportens samlede vurderinger heter det at analysen som er gjort ikke gir et entydig faglig samfunnsøkonomisk svar om hvorvidt en ny terminal bør bygges.

– Terminalene i Bø og Lunde, med nødvendig vedlikehold, kan i utgangspunktet ligge der i overskuelig framtid. De er upraktiske, små, kostnadsdrivende, ligger uheldig plassert i forhold til omgivelsene og tettstedsutvikling langs stasjonsområdene, samt ligger noe langt sør i forhold til næringens behov. Det er likevel ikke identifisert et prekært behov for Bane Nors vedkommende for å flytte dem, heter det.

Kommentarer til denne saken