[Frifagbevegelse.no] Torsdag skal NTL og LO Stat møte Avinor, Avinor Flysikring og Spekter hos Riksmekleren for å forsøke å unngå streik. Dersom de ikke blir enige, blir det streik tidligst fra fredag morgen.

I streikeuttaket til LO Stat kommer det fram at 196 NTL-medlemmer ansatt i Avinor streiker i første runde dersom partene ikke blir enige.

NTL organiserer mange i brann- og redningstjenesten ved flyplassene, men det er usikkert om flyplassene vil stenge ved en eventuell streik. Frifagbevegelse.no har vært i kontakt med Avinor, som ikke vil uttale seg om konsekvenser for reisende på nåværende tidspunkt.

Her rammer en eventuell streik: (antall ansatte tatt ut i streik i parentes)

  • Alta lufthavn (19)
  • Honningsvåg lufthavn (10)
  • Rørvik lufthavn (9)
  • Sandane lufthavn (11)
  • Sandnessjøen lufthavn (15)
  • Stavanger lufthavn (81)
  • Svolvær lufthavn (8)
  • Oslo lufthavn Gardermoen (25)
  • Avinor flysikring (4)
  • Avinor hovedkontor (14)

Uenigheten går på retten til å forhandle om en ny pensjonsordning for Avinors ansatte. NTL og LO Stat krever at de ansatte skal ha forhandlingsrett, som de har hatt siden 2003.

– Saken om pensjoner i Avinor kunne vært løst for flere år siden. Løsningen er enkel. Vi forhandler gjerne ny pensjonsordning, men da må Avinor legge bort kravet om å diktere oss. Samme hva Spekter og ledelsen i Avinor sier, handler denne meklingen om å forsvare retten til å forhandle pensjon, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Det er ikke mer enn to år siden de samme partene var i mekling, om samme tema.

– I meklingen for to år siden ble vi enige om å forhandle fram en ny pensjonsordning, men Avinor står fortsatt på at vi skal gi fra oss forhandlingsretten. Siden ledelsen ikke aksepterer at vi skal ha ei hånd på rattet i forhandlinger, er mekling og en eventuell streik eneste mulighet vi har for å sikre ansattes avtalte rettigheter, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL. (ANB)