- Flomskader i Telemark kan reduseres med 100 millioner årlig

mye vann: Jens Marius Hammer på flystripa på Notodden i september 2015.

mye vann: Jens Marius Hammer på flystripa på Notodden i september 2015. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

September 2015: Vannet sto nesten en halvmeter over flystripa på Notodden lufthavn. En ny rapport fra Energi Norge viser at samfunnet kan spare store beløp på flomskader ved å bruke eksisterende kraftmagasiner aktivt for å holde igjen vann.

DEL

Bildet viser altså Telen-redaktør Jens Marius Hammer som var ute for å kikke på de store vannmassene som flommet utover Øst Telemark og lenger nedover i vassdraget denne våte høsten.

Også på Norsjø Ferieland på Akkerhaugen var det masse vann i 2015.

Akkerhaugen  20150917.
Nordsjø Ferieland, Akkerhaugen i Telemark. Flommen har oversvømt campingplassen.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Akkerhaugen 20150917. Nordsjø Ferieland, Akkerhaugen i Telemark. Flommen har oversvømt campingplassen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Den nye studien er utført i Telemark og konkluderer med at bare i dette ene fylket kan besparelsen ligge på over 100 millioner kroner årlig for unngåtte flomskader ved aktiv bruk av vassdragsreguleringer.

«Den kapitaliserte verdien av unngåtte flomskader langs Telemarksvassdrag er derfor 2–3 milliarder kroner. Dette er mange ganger større enn alle midler satt av årlig fra NVE for alle nye flomsikringstiltak i hele landet», heter det blant annet i rapporten.

Ifølge Energi Norge er dette første gang det legges fram en rapport som viser hvor store skader den regulerte vannkraften sparer oss for.

Rapporten slår også fast at kommuner, fylkeskommuner og ikke minst beboere er lite kjent med de store verdiene som reguleringsmagasiner har for vern av flomutsatte arealer. Energi Norge, som har 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme, mener at muligheten for å hindre flomskader på denne måten må utnyttes i enda større grad enn nå.

Norge har blitt rammet av flommer med samfunnskostnader som overstiger 1 milliard kroner nesten hvert eneste år siden 2011. I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 874,5 millioner kroner i erstatning etter naturskader. Over halvparten var forårsaket av flom. Forsikringsutbetalinger etter flomskader er tredoblet siden 2010.

NVEs flomanalyse for våren viser at det er størst sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge i år.

Studien er utført på oppdrag fra Energi Norge av konsulentfirmaet Multiconsult.

Artikkeltags