Når du kommer sørfra på Bratsbergbanen, og nettopp har vært inne i en tunnel på Hynnemoen, passerer du over den kjente jernbanebrua og etter noen hundre meter går banen inn i nok en tunnel. Like før tunnelåpningen er det en loddrett fjellvegg som anslås å være 15 meter på det høyeste. Her oppe regner man med å finne et sikringsgjerde, men det mangler helt. Det har heller aldri vært noe gjerde her, kan kjentfolk fortelle.

-Jeg husker at vi lekte mye her oppe som barn, forteller Morten Eek fra Hjuksebø. Men nå er det blitt, om mulig enda farligere her oppe. Fram til nå har det på sørsiden av skjæringen vært tett vegetasjon i form av småbjørk og andre trær. Nå er de blitt fjernet helt nylig.

-Dette stedet er også i nærheten av en populær tursti som er opparbeidet av turlaget på Hjuksebø, så noen bør kanskje få gjort noen tiltak her, sier Trond Ytterbø, som tok bilder fra stedet.