Fikk seks da­ger på å ryd­de facebooksiden

MIDT-TE­LE­MARK: Lerkekåsa Vin­gård fikk streng be­skjed og ei ukes frist fra kom­mu­nen. – Ta en grun­dig gjen­nom­gang av bil­der og inn­legg på facebooksiden de­res.