Får ikke bygge bolighus på gården sin - må kjøre mange mil hver dag for å stelle dyra

Fylkesmannen i Agder gir Fylkesmannen i Telemark Vestfold fullt medhold: Gårdbrukerne Hilde Karlsen Holte og Odd Arne Øya får ikke bygge eget bolighus her på gården Holte i Heddal som Hilde overtok i 2014 og som de nå bygger opp sammen. De må kjøre fram og tilbake fra Notodden, tilsammen tre mil, flere ganger om dagen for å stelle dyra sine.