– Ett eneste ord – trist!

– Jeg er typen som kommer for å kjøpe to skruer og får det hos Wormsen. Nå må jeg finne andre løsninger …