De som har fulgt med har stilt seg som meg, uforstående til tidligere unnfallenhet også hos mine partikamerater, men nå går vi «all inn» og jeg er utrolig letta og glad. Vi går til valg på en sterk og god velferdsstat og da skulle det bare mangle at vi også, som SV, Rødt og Mdg vil si JA. Denne konvensjonen er god sosialdemokratisk politikk og vi har hørt på vår ressursgruppe i partiet som absolutt kjenner på hvor viktig dette vedtaket er. Hvorfor er dette så viktig? Alle peker på at mennesker med nedsatt funksjonsevne stadig diskrimineres:

Likestillings- og diskrimineringsombudet får flest klager fra mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er stor forskjell på kommuner ved tildeling av tjenester. Personer uten samtykkekompetanse kan utsettes for tvangssterilisering og abortinngrep. Diskrimineringsvernet er ikke effektivt nok fordi mulighetene til sanksjonering er mangelfulle og det mangler fri rettshjelp. Sysselsetting blant mennesker med funksjonsnedsettelse er lavere enn resten av befolkningen. Mennesker med funksjonsnedsettelse, ikke minst barn, utsettes for trakassering, overgrep og hatefulle ytringer.

Jeg er så glad for at mitt parti som er et parti for ALLE, styrker og tydeliggjør rettigheter og styrker likestillingsperspektivet for mennesker med funksjonsnedsettelse. Da sender jeg utfordringen til de partiene som ikke er nevnt, de har ikke gått inn for å vedta denne FN-konvensjonen som alle organisasjoner for funksjonsnedsettelse har kjempet for å få fram og jeg håper at Venstre og Krf står ved egen politikk og sier ja 9. mars! De fleste parti skal ha sine landsmøter snart, så det er ikke for sent å henge seg på. Denne konvensjonen fortjener å bli vedtatt på Stortinget. Nok en gang: takk til vår egen stortingsrepresentant, Lene Vågslid, som også her har vært delaktig til å få dette programsatt i Arbeiderpartiet sentralt.

Gry Fuglestveit

Nyvalgt leder av Notodden Arbeiderparti