Det synes glemt at bygda går helt til Sauland grense, kjørelengde med buss tur/retur vil komme til å dreie seg om hele 46 km for noen av barna. Jeg mener bestemt at familiene og barna bosatt i HELE Heddal har rett til en barneskole som ligger mest mulig i "sentrum" av den ærverdige bygda. Bygda med Norges prektigste kyrkje og med en "arbeidskirke" i hovedsak bygget på dugnad av heddøler, slik Heddal Stavkyrkje ble på 1100-tallet.

Det kan ikke være slik at et mindretall av "styrende" samt lokalavisas lesere/skribenter skal kjøre omkamper om bygging av "Nye Heddal Barneskole." Flertallet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt (savner KrF's stemme, mener å huske at mitt parti lovet ny skole i Heddal) har besluttet å bygge nye Heddal Barneskole! Det grunnleggende i et samfunn, en skole for barna! Har vi glemt heddølene?

Sanering av Nordbygda og Yli skole ble gjennomført uten de store angstropene fra befolkningen. Alle var sikre på at de kunne stole på byens styrende myndigheter, at familiene i Heddal ble lovet at barna skulle flytte inn i ny skole på Vidar. Virkelig noe å glede seg til når to skoler ble ofret.

Dugnadsånden og de gode kreftene tok ansvar og utviklet en aktivitetspark det står dyp respekt av, et beundringsverdig anlegg. Vi bør alle kjenne på takknemlighet og stolthet over dugnadsånden som fortsatt lever i bygda.

Jeg kjenner selvsagt til historiene om hindringene, men jeg har levet så lenge at jeg har lært at samhold gir styrke, styrke til å gjennomføre gode løsninger, Sem er ikke et godt alternativ. Mon tro om det ikke finnes muligheter til skolebygg i et område nedenfor E134 i nivå Vidar. Da vil aktivitetsparken på Vidar virkelig blomstre av barn. Hovedveien vestover blir lagt på Heddalsåsen og en gangbru, ev. undergang vil fungere utmerket som adkomst. Vi har lært at skoleelever behøver mer fysisk aktivitet i skoledagen. Man skal heller ikke se bort fra flere aktuelle mulige plasseringer i området. Viktigheten av samhold i store spørsmål er avgjørende for å finne gode løsninger. Omkamper er en uting! Styrende myndigheter med alle de politiske partiene er godt kjent med løftet om å bygge ny skole i Heddal.

Bygging av Nye Heddal Barneskole er uløselig knyttet til bevilgninger. Har dere sørget for å avsette midler? Har dere sørget for å sette oppgjøret for Nordbygda og Yli skole "på bok"? Behovet og nødvendigheten kom ikke som noen overraskelse, prioritering er politikernes største oppgave, her har dere kanskje forsømt dere....Familienes og barnas rett til ny skole i Heddal skal ikke ofres for få redde en dårlig økonomi! Ikke en millimeter skal heddølene fire på denne rettigheten. De har akseptert brakkeskole i 7 år, dette har rammet en av Notoddens to største barneskoler.

Tilbake til innledningen: Det synes som noe viktig er glemt hos alle som krever omkamp: Avstand fra Sem skole til Sauland grense: Fra Sem via Melås bru/Vestsida til Sauland er det 14 km. Tur/retur 28 km. Bosettingen på strekninger øst/vest tilsier at buss med skolebarn må kjøre om Omnesfossen via Saulandstøtta og Bamlesletta, kjørelengde en vei for noen av barna blir 23 km, dvs 46 km daglig. Vi må ikke stjele av barnas tid!

Det bor familier langt inn mot Sauland grense, det bor familier i hele Heddal øst og vest. Det skal det fortsette å gjøre. "Slekt skal følge slekters gang", det vet dere jo.

Det er mange fordeler ved å bo og leve "på bygda": Redusert smittespredning ved nye pandemier, nærheten til naturen, et enestående samhold og unik dugnadsånd. Advarsler om færre barn i Heddal i fremtiden stemmer ikke med naturloven. Eldre avslutter sin gjerning og overlater gård og grunn til de yngre i familien. Her vil alltid være plass til tilflytting! Jeg støtter dypt og inderlig Arbeiderpartiets, Senterpartiets og Rødt's arbeid med saken. Hold fast i planen om å bygge barneskolen nær der barna bor, vis rettferdighet overfor de som ofret to skoler!

Med vennlig hilsen

Ingebjørg Flatland, KrF-medlem