Er Sentrumsutvalget dødfødt?

Av

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres et bredt sammensatt sentrumsutvalg med formål å utvikle sentrum.