Mange epleblomster har overlevd frostnettene

-Alt har ikke gått føyken under frostnettene de siste døgnene, men det blir langt mindre epler enn et normalår. Det sier eplebonde Olav Jønsi på Hjuksebø.