Når rådmannen blir bedt om å utrede et helt nytt skoleforslag, kan det vise seg å være en innertier politisk sett for posisjonen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Og kanskje kan til og med opposisjonen møte den mulige løsningen med et oppvekstsenter med barnehage og skole fra 1. til 4. klasse, samt 5.–10. klasse på Sem.

Investeringsmessig vil det være 26 millioner rimeligere enn å slå sammen de to ungdomsskolene og flytte hele barneskolen til Sem, og hele 146 millioner rimeligere enn ny skole på Klokkarrud slik posisjonen gikk for i formannskapet. Med fallende elevtall i alle skolekretser de neste årene og en gjeldsbyrde på 1,372 milliarder er det trolig blant velgerne smart å gå for oppvekstsenter og en 5.–10. skole.

Driftsmessig er også løsningen god. Rundt seks millioner rimeligere vil denne skolen være kontra en skole på Klokkarrud. Og det er neppe spiselig i store deler av kommunen at eldreomsorg og pleie ville bli utsatt for et betydelig press om Klokkarrud-alternativet blir valgt.

Ingen setter seg mot en bedre skoleløsning for barna i Heddal. Brakkeløsningen er en skam og elevene fortjener en bedre løsning. Med endrede forutsetninger og en kommuneøkonomi som er strukket mer enn tålegrensen, bør de fire posisjonspartiene fram til kommunestyrets endelige behandling 10. desember tenke seg grundig om økonomisk, veie fordeler og ulemper og ikke minst også vurdere om det er smart i forhold til velgermassen. Det synes klart at fellesskapets interesser og behov ivaretas på en god måte med det nye alternativet.

Posisjonen har tak i et taktisk viktig valgkort med den nye skoleløsningen.