Den skolepolitikken som er rådende er forankret i et menneskesyn som legger vekt på menneskeverdet respekt for enkeltindividets utvikling. Eleven skal være i sentrum, skal sees, støttes, veiledes og oppmuntres.

Skoen må derfor legge til rette for praktikeren like mye som teoretikeren. Da ville det kanskje bli mindre «drop outs» i videregående skole. Derfor må det tas en grundig gjennomgang av underveis-målinger av elevene og hvordan man vektlegger ulike fag i elevvurderinger og undervisning. Alle skal ikke og må ikke ta akademisk utdanning. Teoretisk kunnskap er viktig, men det er ikke alt og ikke det eneste skolen skal være opptatt av. Samfunnet trenger god balanse mellom praktikere og teoretikere. Vi ser i dag at det er stor etterspørsel etter folk med fagbrev og praktisk kompetanse.

Vi må stanse bruk av Pisa-testene og andre nasjonale og regionale prøver som brukes til sammenligning og rangering av skoler og kommuner. De nasjonale prøvene kan brukes som kartleggingsverktøy, for å løfte den enkelte elev. Man kan intensivere innsatsen for å veilede ungdommer inn i utdanninger som samfunnet trenger. Dette er noe av det partiet Sentrum vil arbeide for!

Knut Duesund 1. kandidat og Grethe Trovi Duesund 5.kandidat for partiet Sentrum i Telemark