Grasrotandelen er en ordning i regi av Kulturdepartementet som lar deg som spiller få muligheten til å bestemme hva deler av overskuddet til spillgiganten går til. Sju prosent av summen du spiller for går til en forening eller et lag du selv kan velge.

Norsk Tipping forvalter ordningen. I 2021 ble 737 millioner kroner fordelt til over 30.000 mottakere, ifølge Norsk Tipping.

– Færre barn får møte sykehusklovner

Sykehusklovnene har vært en av de mest populære organisasjonene blant spillerne, og var på topp tre over grasrotmottakere.

– Vi har i økende grad fått penger fra denne ordningen. I første kvartal av 2022 var vi den organisasjonen som fikk mest støtte, sier daglig leder Nina Elisabeth Eidem til Nettavisen.

Gjennom hele 2021 mottok Sykehusklovnene 3.756.665 kroner.

Det er over 30.000 lag og foreninger du kan velge å gi dine sju prosent til. Men framover vil du ikke lenger finne Sykehusklovnene på listen. Det vil påvirke organisasjonen kraftig.

– Støtten har gått til å finansiere 50 sykehusklovner som møter barn på 19 sykehus i Norge. Vi får ingen fast offentlig støtte. Vi er helt avhengige av donasjoner fra givere, bedrifter og organisasjoner.

– Hvordan vil dette påvirke driften?

– Det har vi ikke besluttet enda. Vi har noen midler som gir oss muligheten til å drive som normalt ut året. Hvis vi ikke får noen støtte fra det offentlige på en annen måte og står igjen med et permanent tap har vi ikke noe annet valg enn å nedskalere tilbudet vårt.

– Det vil bety at færre barn får møte sykehusklovner ved at vi potensielt må kutte i antall sykehus vi er til stede på.

Fulltidsjobb

I Skien er sykehusklovnene på plass en gang i uken, enten på tirsdager eller onsdager. Nå risikerer man altså at hele ordningen kan forsvinne fra Skien. Sykehusklovner har vært et fast innslag på Sykehuset Telemark siden 2016.

– Vi trenger penger for å drive, sier Silje Elde som er en av de 50 sykehusklovnene som er tilknyttet organisasjonen. Selv har Elde hatt dette som sitt yrke i sju år.

– Hvis vi skal fortsette å eksistere må vi skaffe de midlene på en annen måte. etterspørselen etter faget er stort. Det er ikke frivillighetsarbeid. Vi gjør ikke dette frivillig, vi er skuespillere som møter mennesker i sårbare situasjoner og poenget vårt er ikke å gå rundt og tulle og tøyse, sier Elde som går under navnet «Bolla Bensin» når hun er sykehusklovn.

– Det er viktig for meg å bringe frem forståelsen for at vi sykehusklovner har en scenekunstfaglig utdanning og spesialisering innen helseklovning. Med vårt blikk møter vi det friske i barnet og søker å skape et felles møte på barnets premisser, uten voksenrollen og behandlingsfokus samt bidra til at barnet kan være barn i de voksne omgivelsene. Gjennom den frie kunsten klovnene tilgjengeliggjør frigjøres ringvirkninger som for eksempel bidrar til at barna bedre takler utfordringer og behandlingsforløp, mener Elde.

Kan ikke be private givere åpne lommeboka

Ikke bare har Sykehusklovnene mistet sin plass som en grasrotmottaker, men Støre-regjeringen besluttet å avvikle Gaveforsterkningsordningen 31. desember 2021. Dette var en insentivordning som utløste en gaveforsterkning på inntil 25 prosent av pengegavene da en bedrift donerte til for eksempel Sykehusklovnene.

– Til sammen mister vi sju millioner. Det er rundt fire millioner fra Grasrotordningen og tre millioner fra Gaveforsterkningsordningen som den nye regjeringen fjernet uten å erstatte den med noe annet.

Organisasjonen pleier å ha et driftsbudsjett på rundt 30 millioner. Rundt 23 prosent av budsjettet går dermed tapt.

– Det er en kritisk situasjon for oss som virksomhet. Vi kan ikke erstatte de sju millionene ved å be private givere åpne lommeboka. Vi får rundt fire millioner fra private givere. Derfor håper vi etter hvert å ha en dialog med politikerne om å erstatte bortfallet fra de offentlige ordninger med fast statlig støtte.

Det virker ikke helt logisk i hodet mitt

Ett av målene blir å få statlig støtte.

– Noen tror at vi bare er pauseunderholdning, og at vår jobb er å få barn til å smile og le. Men det er ikke nødvendigvis vårt mål.

– Vårt mål er å se hvert enkelt barn, og å tilpasse vårt møte dem i forhold til å gi barn vitale krefter og større mestringsfølelse.

Organisasjonen håper staten ser at organisasjonen bidrar med en terapeutisk kommunikasjonsmetode og bistår helsepersonell.

– Vi er der når barn tar blodprøver, må gjennom undersøkelser eller skal motta tøffe behandlinger. Når vi er til stede opplever ofte helsepersonell at de unngår å bruke tvang. Det kan vi dokumentere, sier Eidem og viser til en studie.

Eidem forteller at de får positive tilbakemeldinger fra de ansatte i helsevesenet også.

– Helsepersonell synes det er en bedre dag på jobb når vi er der. Vi har for eksempel en lege på St. Olavs i Trondheim som setter botox-sprøyter på barn med cerebral parese. De sprøytene kan oppleves som vonde fordi pasientene ofte er spastiske eller har en stram muskulatur. Han har sagt at han ikke setter de sprøytene uten en sykehusklovn til stede.

Lotteritilsynet begrunnet vedtaket sitt med at organisasjonen i dag har aktiviteter ut over det det lokale og regionale.

– Sykehusklovnene har vokst for hvert år, og er på stadig flere sykehus og treffer flere barn. Akkurat som det er feil. Det virker ikke helt logisk i hodet mitt. Vi ser på et som en firkantet vurdering av forskriftene. Vi er en ideell organisasjon med et samfunnsansvar.

Flere spillere hos Norsk Tipping har tatt kontakt med organisasjonen etter avgjørelsen.

– Grasrotgiverne har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor vi er borte fra alternativene, og spør oss. Det oppleves litt underlig at vi blir de som må svare og nesten forsvare dette.

Kvalifiserer ikke lenger

Avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteritilsynet Marianne Skjeldestad Hove understreker at det selvfølgelig ikke er ille at virksomheten har ekspandert.

– Det er likevel slik at Grasrotandelen er en ordning som har som formål å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå. I dette ligger at organisasjoner som har et landsdekkende formål ikke slippes inn i ordningen, sier Hove til Nettavisen.

– Det samme vil gjelde for organisasjoner som kom inn i ordningen på et tidspunkt hvor virksomheten var geografisk avgrenset til lokalt eller regionalt nivå, men hvor organisasjonen over tid har ekspandert slik at den må anses å drive virksomhet utover det lokale eller regionale.

Hove forstår at organisasjonen kan oppleve økonomisk ringvirkninger av vedtaket.

– Det er likevel Lotteritilsynets oppgave å føre tilsyn med mottakerorganisasjonenes tilgang til og bruk av Grasrotandelen. Når Lotteritilsynet blir klar over at en grasrotmottaker ikke lenger kvalifiserer for deltakelse i ordningen er det naturlig at dette blir fulgt opp med vedtak om utestengelse, uavhengig av hvilken virksomhet organisasjonen driver.

Norsk Tipping ønsker ikke å kommentere saken, og viser til deres begrensede rolle.

– Norsk Tipping er ikke ansvarlig for godkjenning eller kontroll av grasrotmottakere, selskapets rolle er begrenset til å utbetale grasrotmidler til de mottakerne som til enhver tid er godkjent.