Gå til sidens hovedinnhold

En abortpolitikk for 2021!

I forfjor blåste KrF liv i abortspørsmålet igjen. Da brukte de fosterreduksjon som forhandlingskort for å støtte en Høyre-regjering.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valget i år er venstresidas første mulighet til å vise motstand mot innskrenkingene i abortloven. I løpet av de to åra har motstanden vokst seg stor. Derfor er det nesten litt rart at Duesund 27. april er sjokkert over at vi diskuterer abort. Dette ble tross alt startet av hennes daværende parti.

Les også

Abort etter uke 12?

I følge FHIs abortregister ble det i fjor utført 11081 aborter i Norge. Vi har fri abort før uke 12. Det betyr at den gravide selv kan bestemme. 95 % av abortene ble utført innenfor denne grensa.

Aborter i uke 12-22 må søkes om og godkjennes i nemnd. Det betyr at to leger kan bestemme om den gravide skal få ta abort. Det må være en tungtveiende grunn til abortene - som regel er ikke fosteret levedyktig eller den gravide er i en ekstrem situasjon som ikke er forenelig med å føde eller oppdra barn. 5 % av abortene ble utført i denne perioden, og kun sju søknader ble endelig avslått i nemnd (to i uke 12-18 og fem i uke 18-22). At tallet på avslått søknader er så lite, er et tydelig tegn på at de gravide er samvittighet- og innsiktsfulle og gjør gode vurderinger av dette selv - uten at en nemnd skal bestemme det for dem.

Abortloven forbyr abort av levedyktige fostre. Loven er altså dynamisk. I dag kan vi redde fosteret ned i uke 23. Grensa for abort er derfor uke 22. Hvis teknologien utvikles og vi kan redde fosteret tidligere i svangerskapet, må grensa endres. Duesund kan være trygg på at vi ikke tillater abort av levedyktige foster.

Foreløpig har landsmøtene til Rødt og SV vedtatt at de vil fjerne abortnemdene i uke 12-22, og AP og MDG i uke 12-18. Det utføres i dag over 500 aborter i uke 12-22. Duesund virker ikke å ha fått med seg at det allerede skjer aborter etter uke 12, men vedtaka innebærer altså ikke en utvidelse av perioden for når vi tillater abort.

Ingen ønsker å ta en abort. Ikke henvisende fastleger, gynekologene som utfører prosedyren eller de gravide. Vi gjør det fordi vi ikke har noe bedre valg. Sverige har fri abort til uke 18, Nederland til uke 22 og Canada har fri abort i hele svangerskapet. Allikevel er statistikken i disse landa den samme som her. 95 % av alle aborter utføres innen uke 12. Dette viser at ingen ønsker å vente lenger enn de må for å ta en abort og at fjerning av nemndene trolig ikke vil føre til en økning av antallet aborter.

Undersøkelser har vist at nemndene gir de gravide en unødvendig stor belastning i en allerede vanskelig situasjon. Noen mener kanskje at dette er umoralsk og fortjent, men et flertall evner heldigvis å føle en forståelse for de gravide, og vil heller styrke oppfølginga og støtten som gis til dem som gjennomgår en abort. Nemndene har som nevnt minimal betydning for aborttalla. Sammenlikna med antall aborter, kan en si at nemndene kun eksisterer for å gi oss en kunstig god samvittighet.

Nemndene har altså ingen praktisk betydning. Å fjerne dem vil ikke føre til en utviding av perioden for når vi tillater abort, eller flere aborter. Rødt mener derfor det er riktig å fjerne nemndene i uke 12-22.

KrF fikk i forfjor fjernet muligheten for fosterreduksjon. For 2019 tilsvarte dette 15 aborter. Tall for 2020 tilsier at det ikke har fått noen praktisk betydning. Duesund ønsker nå å opprettholde nemndene. For 2020 tilsvarer det sju aborter. Den praktiske betydningen er usikker. Det som derimot er sikkert, er at gevinsten ved å innskrenke de gravides rettigheter er minimal!

All ungdom mellom 16 og 22 år tilbys i dag gratis prevensjon. Forsøk i Tromsø, Hamar og Grünerløkka har vist at å utvide denne ordninga til 25 år kan halvere antallet aborter. Dette støtter Rødt. Ved å gi kvinner større frihet, vil vi unngå over 5500 aborter. Jeg håper Duesund vil støtte Rødts syn, gi kvinnene større frihet og halvere aborttallet i stedet for å trekke oss tilbake til 1978.

Med vennlig hilsen

Kristine Helliesen og Martin Lerstang Mikkelsen,

Rødt Notodden

Kommentarer til denne saken