Gå til sidens hovedinnhold

Skal legge kabel i Elgsjø

Artikkelen er over 3 år gammel

NOTODDEN: I september skal det legges ned en ny innsjøkabel i Elgsjø. Kabelen skal strekkes fra Saggrenda til Goasholtmyra.

FIBERKABEL UNDER VANN

Det er for å bedre sikkerheten og kapasiteten i telenettet Telenor Norge har besluttet å oppgradere infrastrukturen mellom sentralpunktene Kongsbergveien 411 (Goasholtmyra avfallsanlegg) i Notodden kommune og Saggrenda i Kongsberg kommune. Firmaet Seaworks AS er prosjekterende firma og det er de som på vegne av utbygger søker om tillatelse til utlegg av fiberoptisk innsjøkabel i en eksisterende trase i Elgsjø.

For liten kapasitet

Ved bygging av infrastruktur har Telenor Norge i mange år benyttet, vann og innsjøer som fremføringsvei.

– Vår erfaring med denne typen fremføringsveier er at kabelen har en sikker og uforstyrret beliggenhet på bunn, og at den i svært liten grad utsettes for ytre påvirkning som kan gi skader. Kabelen er ikke til hinder for utøvelse av fiske eller til skade for fauna i vannet. Den er ikke forurensende og vil ikke forringe miljøet i selve vannet eller ved ilandføringer, opplyser avdelingsleder i Seaworks, Stian Hokland.

Informasjon Seaworks har hentet fra nettstedet Naturbase viser at det ikke er verneområder i den delen av Elgsjø hvor innsjøkabelen er planlagt installert, eller ved de stedene den skal føres i land. Kabelen skal gå fra Nybu til Tellerudbekken. Telenor har allerede en fiberoptisk innsjøkabel i Elgsjø, men denne kabelen har for liten kapasitet.

 

Flåter og fartøy

– Den nye innsjøkabelen vil gå ut fra eksisterende ilandføring ved Nybu og herfra vil den bli lagt i tilnærmet samme trase som for eksisterende innsjøkabel frem til ilandføringen ved Tellerudbekken. Ved begge ilandføringene er det bestående infrastruktur på landsiden. Infrastrukturen består av en rørtrase, som går fra vannkant og frem til grensesnittet mellom innsjø- og landkabel, heter det i søknaden.

De ansvarlige sier Ilandføringspunktene vil bli reetablert på en skånsom måte uten skjemmende inngrep i naturen. Det er også vanlig å foreta sikring og eventuelt nedspyling av innsjøkabel fra vannkant og ut til marbakke. Dette gjøres for å sikre kabelen i en sårbar sone, men også for at kabelen ikke skal være synlig i den grunne delen av vannet. Nedspyling utføres av dykkerfirmaet C.E. Pontoppidan AS fra Kragerø og vil bli gjennomført ved bruk av flåter og fartøy med eget fremdriftsmaskineri.

Selve utførelsen skjer ved at det spyles en grøft med bredde på fem til 10 centimeter som kabelen legges ned i. Det fylles ikke masser tilbake til grøft. Selve tildekkingen er det naturen selv som tar seg av og etter kort tid er innsjøkabelen tildekket naturlig ved at bunnmasser flytter seg og fyller igjen grøft. Kabelen har en ytre diameter på 19 millimeter.

– Vi planlegger å installere kabelen i løpet av september 2017, opplyser Seaworks.

Kommentarer til denne saken