Plass til mer elg i skogen

Ekspertisen i Faun anbefaler fortsatt å redusere elgstamma, men grunneiere og kommunen vil øke bestanden