I møtet 30.05.22 ble flyttingen av NAV Hjelpemiddelsentral fra Skien til Larvik drøftet i Eldrerådet og vi vil på det sterkeste motsi dette. Hvis Hjelpemiddelsentralen flyttes til Larvik vil Telemark være et av få fylker uten Hjelpemiddelsentral. Det vil føre til store utfordringer mht. reisevei.

Telemark er et stort fylke med store avstander. For dem som bor i øvre del av Telemark vil reiseveien forlenges med åtte mil. Det er krevende for mennesker som allerede har store utfordringer med å forflytte seg. Mange brukere er fortvilet over dette. Store hjelpemiddelsentraler fungerer ikke alltid optimalt, det kan bli færre ansatte og dermed dårligere oppfølging og tilbud.

Hjelpemiddelsentralen er ikke bare et sted hvor folk kommer for å få tilpasset hjelpemidler men den er også et sted hvor man får reparert utstyr, slik at de kan fungerer i hverdagen og man får hjelp, støtte og råd fra fysioterapeuter og ergoterapeuter. Kommunene har ikke mulighet til å ha nødvendig kompetanse mht. hjelpemidler. Det er mange ganger nødvendig med flere besøk hos Hjelpemiddelsentralen før hjelpemidler fungerer optimalt. Slik hjelpemiddelsentralene var tiltenkt skulle de være innen tilstrekkelig rekkevidde for brukerne. Slik vil det ikke bli og det vil bli et stort tilbake steg for befolkningen i Telemark.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne sliter allerede nok som det er med hensyn til menneskerettigheter, likeverd og deltagelse i samfunnet, på lik linje med alle andre. Hvis man flytter Hjelpemiddelsentralen vil dette gjøre situasjonen verre. I 2022 forventer vi at velferdsstaten legger godt til rette for at alle skal kunne leve så gode liv som mulig ut fra de forutsetninger de har og det vi kan hjelpe med er blant annet en Hjelpemiddelsentral innen rimelig rekkevidde. Eldrerådet ber derfor om at Vestfold og Telemark får hver sine Hjelpemiddelsentraler.

Dette er et kraftig rop på vegne av dem som trenger det.

For Eldrerådet i Notodden, medlem Lise Wiik og leder Grethe Trovi Duesund