100 røde roser til Gerd

-Du får være som du er når du ikke ble som du sku', sang Gerd Waale (100) til ære for ordføreren.