Jeg har fulgt med på NRK serien Brennpunkt og som hele Norge blir jeg også opprørt og lei meg. Jeg tror vi alle kan forestille oss som enten pårørende eller beboer/pasient nå eller i fremtiden. Det er forståelig om det forårsaker bekymring hos enkelte. En verdig omsorg er noe vi alle forventer.

Som ordfører opplever jeg heldigvis at Notodden er gode innen helse og omsorg, at vi har gode tjenester og et godt utgangspunkt for å videreutvikle helse og omsorgstjenestene inn i fremtiden.

Jeg opplever mye skryt, spesielt innen eldreomsorg! Jeg sier ikke at det ikke forekommer feil eller avvik også her, det er menneskelig, men helhetsinntrykket er at beboere/pasienter og pårørende opplever at det ytes gode omsorgstjenester i Notodden.

Kommunestyret i Notodden har etter min mening bidratt til en trygg og god omsorg ved å ha eldreomsorg i Gransherad, Heddal og Notodden, og ved å opprettholde og utvikle de lokale kjøkken som gjør at det er god næringsrik mat som serveres på alle våre institusjoner.

Jeg har selv vært tilstede og besøkt våre institusjoner og er stolt over maten som lages. Alle som kommer på våre hjem får en ernæringskartlegging. Jeg vet også at de tilbyr «ønskemat» når det er pasienter som sliter med å spise, og ofte går beboere opp i vekt, snarere enn ned, når de kommer på våre omsorgshjem.

Kommunen arbeider blant annet med å legge til rette for at flere eldre kan bo hjemme så lenge de kan. Velferdsteknologi er et av virkemidlene og er under utvikling og innføring. Mange tjenestemottakere benytter allerede slik teknologi i kommunen i dag. Kommunen har også etablert et prosjekt kalt «Tørn» prosjektet. Prosjektet har til hensikt å utnytte kompetansen til ansatte mer effektivt og vil kunne være et av mange bidrag i møte med fremtidens ressursmangel. Sertifisering til å bli Livsgledehjem er et annet flott tiltak for de ansatte, beboere/pasienter og ikke minst de pårørende. Dette er ikke nye oppgaver innen omsorg. De ansatte har jobbet med livsglede hele tiden, men prosjektet skal sette livsglede i fokus i et systematisk perspektiv. Frivilligheten er en svært viktig ressurs i møte med fremtidens utfordringer. Kommunen har akkurat lansert «appen» Nyby som en del av vårt integrerte verktøy innen frivillighet, hvor de som ønsker å gi en ekstra frivillig hånd kan bidra. Det er bare å kontakte Frivilligsentralen om du ønsker mer informasjon.

Det er viktig for alle å forstå at vi blir flere og flere eldre i Norge og i Notodden. Denne utviklingen vil fortsette også inn i fremtiden og den legger et stort press på helse- og omsorgstjenestene. Denne utvikling vil ikke kunne møtes med tilsvarende mange nye ansatte innen helse og omsorg. Det innebærer at vi som samfunn og som individer i årene fremover må tenke og gjøre ting annerledes. Dette arbeides det mye med på nasjonalt nivå og også lokalt her i Notodden. Jeg vet at det alltid vil være mer vi som innbyggere kan ønske oss. Kommunen kan midlertid ikke levere på alle ønsker og behov og er nødt til å prioritere innenfor de økonomiske rammer kommunen har til rådighet.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er stolt av tjenestene i Notodden. Jeg vil rette en stor takk til alle dere frivillige som i dag bidrar til besøk, sang og glede på våre omsorgshjem. En stor takk også til alle ansatte innen helse og omsorg som bidrar til at vi som kommune kan leveres gode helse og omsorgstjenester nå og i fremtiden.