Det var med stor interesse jeg lyttet til generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelse da hun i radio snakket om eldre og demensomsorg. Hun snakket om at politikere ofte sier at pårørende og frivillige må ta mere ansvar og mere av omsorgen. Gerhardsen var helt uenig i det. Hun snakket også om at det må nytenking til med hensyn til boformer og velferdsteknologi. Jeg er helt enig i dette.

De pårørende kan ikke ha ansvaret for omsorgen. Da får vi enda flere som trenger hjelp etter hvert. Og hvem er de pårørende? Det vil i stor grad bli snakk om kvinner. Skal disse slutte i sitt yrkesaktive liv? Hvor er likestillingen som vi arbeider for da? Eller skal den eldre mannen passe på sin syke kone dag og natt, helt til han også trenger hjelp? Og hvem er de frivillige som står klar til å ta store omsorgsoppgaver? Nei, dette er kommunenes ansvar og oppgaver og det er de som kan gi den beste omsorgen med hensyn til aktivitet, verdighet, forsvarlighet og kvalitet. Og Stortinget må sørge for at vi har et inntektssystem som gjør kommunene i stand til å ivareta disse oppgavene.

De som er eldre og de som lider av demens og ikke lenger har evne til egenomsorg, trenger profesjonell omsorg. Gerhardsen sa også at i dag er det 100 000 personer som lider av demens, men bare 1000 av dem har GPS. Det er for dårlig. Det at de ikke har GPS innskrenker friheten deres og koster samfunnet unødig tid og ressurser til leteaksjoner, skaper store bekymringer for pårørende og skremmende opplevelser for den som ikke finner hjem.

Min oppfordring er at myndighetene må slutte å snakke om at frivilligheten og pårørende etter hvert må ta større ansvar. Det vil ikke gi den eldre eller den som lider av demens en forsvarlig og kvalitetssikker omsorg ei heller en verdig omsorg. Vi må arbeide for at flere utdanner seg til sykepleiere, helsefagarbeidere og at flere tar videreutdanning innen geriatrisk sykepleie og demensomsorg, slik at velferdsstaten går framover og ikke tilbake. Og så må det opprettes stillinger som er attraktive å søke seg inn i. Dette må alle politiske partier kjempe for videre. Partiet Sentrum vil kjempe for en verdig, forsvarlig og kvalitetsmessig eldre og demensomsorg.

Grethe Trovi Duesund
Partiet Sentrum