– Skal gjøre hva vi kan for å flytte bommen til kommunegrensa til Notodden

Tor André Johnsen (Frp) i Stortingets transportkomité møtte engasjerte Meheia-beboere. Han sa seg enig i deres argumenter for å flytte bommen til kommunegrensa til Notodden.