Asfalt, rekkverk og skilter har kommet på plass på nye E134 på Damåsen. Statens vegvesen melder at trafikkomleggingen til den første deletappen vil finne sted mot slutten av september, eller første del av oktober.

Deletappen er cirka to kilometer lang og har fire felt. Den starter omkring dagens avkjøringen til Krekling og går fram til den gamle Aas-kafeteriaen.

I oktober/november neste år skal hele nye E134, mellom Damåsen og Saggrenda, etter planen åpne.

Parkeringsplassen som er beregnet for busspendlere, nedenfor Aas-kafeteriaen, gjøres også ferdig nå. Her blir det også bussholdeplass.

 

Ny E134 Damåsen-Saggrenda

Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet veinett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert veinett og bedre trafikksikkerheten.

Omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

Lengde: 13,2 kilometer.

Finansiering: Stat, bompenger.

Totalkostnad: 4,2 mrd. kr.

Oppstart: Våren 2015

Antatt åpnet: Høsten 2019

Kilde: Statens vegvesen