Skaden ble oppdaget 15. november 2020, men det er først nå regningen for jobben er klar. Skadeomfanget blir beskrevet slik:

– Skilt er kjørt ned, skade på brukar og kantstein. Dette er på en smal bru i en sving.

Bruen det er snakk om er Lonar bru – en del av E134 gjennom Hjartdal kommune.

Politiets operasjonssentral ble kontaktet, men de hadde ikke fått noe informasjon om ulykken. Viking redningstjeneste ble også kontaktet, men heller ikke de hadde fått noen forespørsler. Ingen vitner har meldt seg.

Mesta har nå sendt reparasjonsregningen til Statens vegvesen på nytt skilt, ny stolpe, fundamentering og mannskap til å gjøre jobben. Totalsummen ble 6227 kroner.

Den regningen havner til slutt hos skattebetalerne.