Her krysses E134 daglig og skaper farlige situasjoner

Her krysses E134 ved Tuvensenteret - bare meter fra gangbrua.