Har planer om overgang – men ikke penger

Statens vegvesen er slett ikke uenig med Jan Danielsen om at det nye krysningspunktet i Kongsbergveien bør sikres.