Slik blir det nye trafikknutepunktet

Anleggsarbeidene på Gvammen pågår for fullt, noe som også betyr klargjøring av en ny kollektivterminal og et friluftsområde ned mot Hjartsjåvatnet.