– Du må ha på nyrebelte for å kjøre fra Sauland til Svineroe

Strakstiltak og langsiktige tiltak. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for økt turisme. På sikt også helårsvei. – Veien er så dårlig at du må kjøre med nyrebelte.