Disse seks innbyggerne skal avgjøre eiendomssaker

Kommunestyret har valgt seks meddommere til Jordskifteretten for de fire neste årene. De har samme funksjon som en dommer i tingretten, bare innenfor sitt spesialiserte saksområde.