Dinos drømmevegg søker motiv

En ny vegg i sentrum skal endre utseende. Dino Tomic spør innbyggerne om råd når motivet skal velges.