«Alle» vet at jeg stemmer på Rødt, men ikke «alle» vet hvorfor jeg gjør det.

Et samfunn bygd på samarbeid og likeverd er bedre og mer rettferdig enn et samfunn preget av store forskjeller mellom folk. Rødt vil ha et samfunn som fungerer for alle!

Du er ikke mindre verdt om du går på trygd, eller om du har en dårlig betalt jobb. Men det er ikke rart om mange føler det sånn. De på toppen som er rike, får store skattelettelser, mens vanlige folks trygghet svekkes (kutt i brillestøtta til barn, kutt i tillegget til uføre som har barn, multihandikappede, uføre og kronisk syke får ikke lenger dekket fysioterapi, kutt i feriepenger til arbeidsledige, kutt i arbeidsavklaringspenger,..)

Rødt vil lovfeste at barnetrygd ikke skal føre til avkorting i sosialhjelpa. På Notodden har Rødt fått flertall for en slik ordning - sånn må det bli i hele landet. Dessuten må barnetrygden økes.

SFO bør være gratis. Som et første skritt i riktig retning må i alle fall alle 1.klassinger få mulighet til å gå sammen på SFO etter ordinær skoletid. Det er tidlig innsats og trygg skolestart. Derfor tok Rødt Notodden initiativ til å få til gratis SFO tre dager i uka allerede fra skolestart i høst. Vi fikk til et fellesforslag med alle partiene bortsett fra Ap og SP. Forslaget hadde dermed flertall, og ordningen er innført.

Rødt jobber for at penger bevilga til velferd skal gå til barn og eldre. Velferdstjenester skal utføres av kommunene og idelle stiftelser (feks Kirkens bymisjon, Røde Kors osv) - ikke store, private firmaer som skal tjene penger til seg sjøl. Vi vil ikke ha «svenske tilstander» i eldreomsorgen!

Tennene er en del av kroppen, og Rødt mener det er på tide at tannbehandling må bli gratis.

Klimapolitikken som føres i dag er mest tilpassa folk som bor i byene. Det må vi gjøre noe med - utslippene må kuttes på en mer rettferdig måte. Vi vil feks fjerne avgiftsfordelene for luksus-elbiler, kutte momsen på kollektivtransport og reparasjoner. Rødt vil bruke av oljefondet til å investere i klimavennlig industri.

Stemmer du Rødt får du tre for en:

• Du sikrer nytt flertall.

• Du får ei sterk kraft til venstre for regjeringa som vil samarbeide og trekke i riktig retning.

• Du får ei historisk sterk venstreside. Det trengs for å gjøre forskjellene mindre, velferden profittfri og miljøpolitikken kraftfull og rettferdig.

Din stemme teller - bli med å få Rødt over sperregrensa for å få ei sterk pressgruppe på Stortinget!

Marit Holm

Rødt