– Dette er utidig overfor interpellanten

Torsdag utsatte kommunestyret behandlingen av en interpellasjon fra Borgar Løberg (SV) om «Samarbeidsutvalg for utvikling av og i sentrum». Samme og eneste sak rakk heller ikke politikerne å behandle i junimøtet. Neste sjanse er i slutten av oktober.