– Det er viktig å kunne hjelpe

Frivillige aktører og aktører i kommunen jobber sammen for å motvirke ensomhet hos hjemmeboende eldre, og har fått 600 000 kroner fra staten til dette arbeidet.