Det forsikrer kommuneoverlege og smittevernlege Mie Jørgensen. Hun poengterer at forsking og erfaring nasjonalt og internasjonalt underbygger de faglige rådene Folkehelseinstituttet har gjort og som fører til at nær alle barnehagebarna i private og kommunale barnehager kommer tilbake til mandag, med unntak av Studentbarnehagen som åpner tirsdag.

Godt forberedt

– Det er en godt forberedt stab som møter barna mandag. De fikk myndighetenes veileder onsdag og har nå brukt to dager på å forberede seg. Dette handler om konkrete tiltak med god informasjon og avklarer en rekke spørsmål sier kommunalsjef fore oppvekst, Jan Erik Søhol.

– Dette handler om at del blir gruppeinndeling hvor barn har en voksenkontakt. Det er anledning til å trøste og veilede slik som vanlig er, men det skal ikke være særlig grad av kontakt mellom de ulike gruppene som styres av en voksen ansatt, sier Søhol.

Hygiene, hygiene og hygiene

– Og det handler som for oss alle andre om håndhygiene. Håndvask innskjerpes. Det skal vaskes hender når de går inn, når de har tatt i leker eller har hatt kontakt med lekeapparater. Det er en selvsagt ting å vaske hender når det skal spises. Håndhygiene er absolutt det viktigste og vi må lære barna å ha gode rutiner, sier Mie Jørgensen, som legger til at det holdet med kaldt vann og såpe.

At avstanden mellom gruppene i lek inne og ute blir større, er også et smitteforebyggende tiltak som ansatte har ansvaret for å overholde. Det er i veilederen om smittevern også lagt opp til et sterkt fokus på renhold i barnehagene

– Vi gleder oss nå

– Det har vært en veldig god informasjon gjennom veilederen og vi har fått tid til å forberede oss godt. Dette vil handle mye om logistikk for å kunne ivareta avstanden mellom de mindre gruppene av barn og en voksen som vi nå skal organisere hverdagen i barnehagen etter. Nå gleder vi oss til at barna kommer tilbake i barnehage, sier bestyrer ved Toppen barnehage, Sigrunn Aarnes.

– Vi som ansatte voksne skal omgås barna som vanlig og jeg føler meg veldig trygg på at de helsefaglige ekspertene vet at dette er en riktig måte å starte opp på. Jeg må si meg svært godt fornøyd med hvordan vi som ansatte har fått informasjon og veiledning gjennom Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern i barnehager under covid-ap utbruddet, sier Aarnes.

Berømmer ansatte

– Jeg vil rette en takk til alle ansatte i barnehagene i Notodden. Vi har sett en sterk motivasjon når det gjelder å møte barna i trå med smitteveilederen. Som for mange av oss andre er ord som frykt og redsel en del av de ansattes reaksjonsmønster. men jeg ser nå at de også føler trygghet fordi de er godt forberedt. De responderte kjapt og målrettet. Nå møter de det samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte med et sterkt fokus på å skape gode opplevelser for barna i barnehagen under andre forutsetninger enn det vi hadde før korona-utbruddet, sier Jan Erik Søhol.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte i barnehage.

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  • Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet
covid-19:

  • Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

  • Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når kan barna komme i barnehagen?

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
  • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.