Gå til sidens hovedinnhold

- Det er greit og viktig å kunne være uenig i valg og prioriteringer. Like viktig er det at det som kommuniseres om tema er basert på fakta med et ønske om mest mulig realistisk informasjon.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hjartdal kommune har, i politiske vedtak siden 2009, tatt ansvar for å sikre en forsvarlig avløpshåndtering, og en helhetlig vannløsning for våre populære hytteområder i «Kovstulheia-Russmarken rensedistrikt». Uten kommunens grep om denne utbyggingen hadde det vært stopp på all fremtidig hytteutvikling i Tuddal! At Statsforvalteren i 2021 ikke vil godkjenne et naturbasert infiltrasjonsanlegg for avløp, må vi finne ut av. Det samme embete mente i 2011 at dette var en god løsning, og mente samtidig at man skulle utarbeide en «akkreditert prøvetakingsplan» før endelig godkjenning. Det ble aldri signalisert, slik Statsforvalteren gjør nå, at dette ikke var praktisk mulig. Uavhengig av utfall vil dette håndteres på en forsvarlig måte av Hjartdal kommune i nær dialog med Statsforvalteren.

Det er gravd rørgater i området som sikrer en trygg og fremtidsrettet håndtering av viktig infrastruktur, i dag og for fremtidens utvikling av fritidsboliger i Tuddal. Det har vært uenighet om hvilke tekniske løsninger man skal bygge. Hjartdal kommune har valgt løsninger som sikrer enkelt vedlikehold og stabil drift i årene som kommer, bl.a med avløpsledninger etter selvfallsprinsippet. Denne løsningen fungerer godt og er i drift i dag. Landskapet har fått tid til å gro, og fremstår naturlig og pent slik de fleste av oss forventet at det skulle bli etter en anleggsperiode.

Det er gjort et politisk valg på å bygge ut en enhetlig vannkilde som sikrer stabil drift og enhetlig levering av drikkevann i dag og for fremtiden. At det har vært innkjøringsproblem for enkelte områder er en realitet, dette håndteres fortløpende, og ved sist måling viste alle prøver at vannkvaliteten er god. Vi tar på alvor at enkelte har hatt utfordringer. Det har ikke vært uenighet om at man skal kunne fremskaffe godt drikkevann fra Sjåvatn, fra et faglig perspektiv. Uenigheten har gått på kostnader. Hjartdal kommune har valgt en løsning som vil sikre trygt og nok vann for dagens og morgendagens hytteeiere!

Tuddal hytteforeningers fellesutvalg, har valgt å sende Hjartdal kommune sin håndtering av selvkostprinsippet og kommunale avgifter til Statsforvalteren. Det er bra, og vil være nyttig for begge parter når konklusjonen kommer.

Hjartdal kommune, på lik linje med alle andre kommuner i dette landet, leverer vann og avløp (og andre kommunale tjenester) til selvkost.

Vi er tydelige på, slik vi også var i 2018, at ingen som har hytte med lav sanitær standard skal tvinges på anlegget. Prognosene våre har slått til, og vi opplever at flere og flere ser verdien av en tilkobling. Markedet for hyttetomter er hett om dagen, og det er både pågående og signalisert reguleringsplaner for flere hytter innenfor rensedistriktet. Kommunens prognoser for fremtidig tilkobling er høyst realistiske.

Kommunen har ingen intensjoner om hemmelighold og bortforklaringer. Vi forholder oss til spilleregler og forvaltningens prinsipper. Vi er tydelige på at det i samarbeid med Statsforvalteren skal finnes løsninger som sikrer en endelig godkjenning av renseanlegget. Vi er tydelige på at vannkvaliteten skal være god for alle abonnenter. Vi er tydelige på at den såkalt «refusjonssaken» må løses så raskt som mulig, men vet at det arbeidet tar tid. Rådmannen har fått et mandat om å prioritere disse oppgavene svært høyt, og det jobbes godt med de ulike problemstillingene i administrasjonen.

Fra sist kommunestyremøte er det et samlet kommunestyre i Hjartdal kommune som ønsker en direkte kontroll på drift av både vann og avløp i fjellet. Samtidig ønsker vi å se på muligheten for å overta de resterende utbyggingsoppgavene. Det har hele tiden vært planen at kommunen skal drifte alt, når anlegget er ferdig. At kommunestyret også har fattet et vedtak om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon er klokt, og tuftet på at man sjeldent går feilfri gjennom livet. Nå skal noen, uten bindinger til Hjartdal kommune og Russmarken VA AS, se på de prosesser og valg som er gjort med et kritisk blikk. Det vil gi oss nyttig lærdom.

Hjartdal kommune synes det har vært problematisk hvordan denne saken har vært kommunisert ut i media, via e-poster og gjennom rykter. Dette har skapt usikkerhet, fortvilelse og frustrasjon blant hytteeiere, innbyggere og grunneiere. Kommunen og politikerne har mottatt bekymrede telefoner og e-poster, med spørsmål og påstander, blant annet om voldsom økning av gebyrregulativ, som vi ikke kjenner oss igjen i. Det er greit og viktig å kunne være uenig i valg og prioriteringer. Like viktig er det at det som kommuniseres om tema er basert på fakta med et ønske om mest mulig realistisk informasjon.

Vi er sikre på at det kommer flere nye hytteeiere til Tuddal, og vi er sikre på at de kommunale avgiftene ikke vil løpe løpsk i årene som kommer. Vi har et felles mål: Flere gode hyttenaboer som en følge av en samlet positiv framsnakking av Tuddal.

Bengt Halvard Odden – ordfører, Øystein Timland – gruppeleder SP, Nils Olav Hovde – gruppeleder KrF, Olav H Listul – gruppeleder AP

Kommentarer til denne saken